CBR Theorie

THEORIE LEREN EN OEFENEN

Je kunt theorie op verschillende manieren leren. Hoe je dit doet, mag je helemaal zelf bepalen. Je kunt theorie leren aan de hand van een theorieboek maar je kunt ook online een cursus volgen. Het theorie-examen bestaat uit drie onderdelen:

  1. Gevaarherkenning: herkennen van gevaar en bepalen wat je moet doen
  2. Kennis: herkennen en benoemen van feiten en/of regels
  3. Inzicht: verkeersregels kunnen toepassen en de juiste gedragsbeslissing nemen

Wij werken met iTheorie. Een complete theorie opleiding die bestaat uit:

OOK geschikt voor dyslexie:   alles kan worden voorgelezen

Ben je toch gezakt voor je theorie dan vraag je gratis herhalingscursus  aan bij iTheorie. Zo komen alle theorie-examens weer beschikbaar (ook die je al gemaakt had).

Wil je weten hoe het allemaal in z’n werk gaat bij het CBR. Lees dan hier verder.

iTheorie is een complete theorieopleiding en bestaat uit een compleet digitaal tehorieboek, 50 theorie-examens, lesfilms over gevaarherkienning en instructiefilms voor de praktijkles.

Vanaf 16 jaar mag je theorie-examen doen. Je theorie certificaat is 1,5 jaar geldig.  Zonder een geldig theorie certificaat kan geen Tussentijdse Toets of Praktijkexamen worden afgelegd.

Voor je praktijkexamen mag doen moet je in het bezit zijn van een geldige theorie certificaat. Op je theorie-examen laat je zien dat je gevaar herkent, de verkeersregels weet en verkeersinzicht hebt. 

Lichamelijk en geestelijk moet je gezond genoeg zijn om je rijbewijs te halen. Dit checkt het CBR met een Gezondheidsverklaring. Deze verklaring vul je in aan het begin van je opleiding via Mijn CBR.